Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô
LỜI MỞ ĐẦU

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà còn được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặt khác kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Do đó việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu cho tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông Đô là một đơn vị chuyên kinh doanh đồ văn phòng, linh kiện điện tử, máy tính . Trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực. Việc cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành bài toán cần giải quyết hàng ngày tại công ty. Ý thức được điều đó tập thể ban lãnh đạo công ty đã áp những chính sách tổ chức, quản lý linh hoạt cho từng thời kỳ hoạt động. Việc tổ chức công tác kế toán tại Công ty là một trong những vấn đề được quan tâm đối với ban lãnh đạo công ty. Hạch toán kế toán là bộ phận quan trọng cấu thành lên hệ thống công cụ quản lý kinh tế hạch toán kế toán với tư cách là công cụ quản lý kinh doanh tài chính gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ những vấn đề trên và thông qua thời gian thực tế tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông Đô với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ công ty và TS Lê Kim Ngọc . Em xin chọn đề tài sau để đi sâu nghiên cứu và viết chuyên đề “Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô”
Chuyên đề gồm ba phần:
Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.
Phần 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.
Phần3: Hoàn thiện kế toán bằng vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô sẽ giúp ích cho bạn.