tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
Lời nói đầu
Trong nền kinh tế chuyển đổi không chỉ có những thuận lợi mà còn có rất nhiều những vấn đề mà từng ngày chúng ta cần phải giải quyết để hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, đưa Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa. Một trong những vấn đề mà nước ta không ngừng quan tâm, chú trọng đó là làm trong sạch nền tài chính nói chung và làm trung thực, minh bạch các kết quả hoạt động của các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế nói riêng. Trong xu thế hội nhập và phát triển đó nhu cầu sử dụng các dịch vụ kiểm toán ngày một gia tăng. Kiểm toán có vai trò tích cực trong việc làm trong sạch nền tài chính, kiểm toán giúp cho các nhà quản lý quản lý tốt hơn, giúp cho các nhà đầu tư đầu tư một cách hiệu quả, kiểm toán giúp cho các tổ chức như ngân hàng có chính sách tín dụng hợp lý
Vai trò của ngành kiểm toán trong nền kinh tế mới đặt ra yêu cầu ngành kiểm toán nói chung và các công ty kiểm toán nói riêng phải tìm cách nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán. Từ đó các doanh nghiệp có thể tin tưởng vào dịch vụ do Công ty kiểm toán cung cấp đang là nhiệm vụ cấp thiết. Để giải quyết vấn đề này, các Công ty kiểm toán phải không ngừng xây dựng và hoàn thiện tổ chức kiểm toán cũng như chương trình kiểm toán sao cho phù hợp với qui mô, phạm vi của khách hàng trên cơ sở kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt nhất
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu trong các tài liệu, cùng thực tế được thực tập tại Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam em đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của TS. Nguyễn Thị Phương Hoa cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong Công ty, đặc biệt là các anh chị trong phòng Định giá tạo điều kiện cho em thu thập số liệu và thông tin để em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.
Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính như sau:
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
Chương II: Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam

Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam


Xem Thêm: tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.