Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với khách hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nhờ đó đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quá trình bán hàng hóa tạo ra lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc đảm bảo hiệu quả kinh tế cho quá trình bán hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các đơn vị kinh doanh thương mại phải đảm bảo cung cấp các thông tin về tình hình bán hàng và kết quả bán hàng cho nhà quản lý một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định hữu hiệu, đảm bảo hiệu quả hoạt đông cho doanh nghiệp.
Tổng công ty Thương mại Hà Nội là một trong những doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu trong hoạt động kinh doanh thương mại. Không chỉ đững vững trong nền kinh tế thị trường, Tổng công ty còn không ngừng tìm kiếm thị trường mới tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán – Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng công ty Thương mại Hà Nội em nhận thấy công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty còn tồn tại một số tồn tại cần được hoàn thiện, vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội”.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ phòng Kế toán – Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và cô giáo PGS.TS Phạm Thị Gái đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập này!
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan chung về Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Phần II: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty thương mại Hà Nội.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội.Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.