Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP nhà thép Đinh Lê
LỜI MỞ ĐẦU

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản xuất ra xản phẩm với số lượng nhiều nhất, chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất và lãi thu được cao nhất. Đối với doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Việc hạch toán nguyên vật liệu đúng, kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt nguyên vật liệu, tránh thất thoát, gian lận trong việc thu mua, xuất dùng nguyên vật liệu, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch thu mua va sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, đảm bảo mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
Trong thời gian thực tập, em đã có cơ hội tìm hiểu về việc hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Nhà thép Đinh Lê, từ đó thấy rõ được công việc kế toán trên thực tế cũng như những ưu điểm và hạn chế trong hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty. Em xin trình bày những kiến thức thực tế đó trong Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, qua 3 nội dung chính:
ã Phần I: Khái quát về Công tuy CP Nhà thép Đinh Lê.
ã Phần II: Thực trạng kế toán Nguyên ật liệu tại công ty CP nhà thép Đinh Lê.
ã Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu.

Em xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Gái – Giảng viên trực tiếp hướng dẫn, các cán bộ của Công ty CP nhà thép Đinh Lê đã tận tình giúp đỡ em hoàn thanh bài viết này.


Xem Thêm: Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP nhà thép Đinh Lê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại công ty CP nhà thép Đinh Lê sẽ giúp ích cho bạn.