Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại tổng công ty thép việt nam
LỞI MỞ ĐẦU
Vốn bằng tiền là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong một nền kinh tế đang biến động phức tạp với cuộc khủng hoảng tài chính mang tính toàn cầu như hiện nay. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nó vừa được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hay mua sắm hàng hóa, lại vừa là kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh ấy. Chính vì vậy, quy mô của vốn bằng tiền phản ánh khả năng thanh toán cũng như việc đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp qua các thời kỳ. Mặt khác, vốn bằng tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao và dễ bị tham ô, lấy cắp Do đó, vốn bằng tiền cần phải được theo dõi và quản lý bằng những phương pháp thích hợp với hệ thống chứng từ, sổ sách và quy trình luân chuyển chặt chẽ. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng như cung cấp các thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác giúp nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định phù hợp cho trong mỗi thời kỳ nhất định, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tổng công ty Thép Việt Nam là một tổng công ty nhà nước với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh rất lớn, hệ thống các đơn vị thành viên nhiều, các mối quan hệ kinh tế rộng lớn không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, vốn lưu động mà đặc biệt là vốn bằng tiền của Tổng công ty chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.
Xuất phát từ những lý do trên và thực tiễn thực tập tại Tổng công ty Thép Việt Nam, em thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán vồn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1 – Tổng quan vê Tổng công ty Thép Việt Nam
Chương 2 – Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam
Chương 3 – Một số ý kiến dóng góp nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam.

Do trình độ nghiên cứu còn hạn chế, chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý chân thành từ các thầy cô giáo, các anh chị kế toán và chú Kế toán trưởng tại Tổng công ty Thép Việt Nam để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thị Thủy, chú Kế toán trưởng và các anh chị công tác tại phòng Tài chính kế toán Tổng công ty đã giúp đỡ em hoàn thiện bản báo cáo này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại tổng công ty thép việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại tổng công ty thép việt nam sẽ giúp ích cho bạn.