Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Ngày càng có nhiều các công trình lớn, khu công nghiệp được tạo lập và phát triển. Nền kinh tế nước ta trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành xây dựng.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp xây lắp. Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng, giá thành sản phẩm là tấm gương phản ánh toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức, quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây là khâu phức tạp nhất của toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố của đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh là yêu cầu có tính chất xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh nghiệp xây lắp.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10, em đã tìm hiểu và nắm bắt được công tác kế toán cho các phần hành. Em nhận thấy việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp là công việc vô cùng quan trọng nhưng ở đơn vị còn nhiều vấn đề tồn tại và chưa được hoàn thiện hơn so với các phần hành khác. Vì vậy em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Trong thời gian qua, mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Phạm Thị Gái và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 10 nhưng do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô giáo và các cán bộ trong phòng kế toán để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Chuyên đề của em ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính gồm 3 phần sau:
Phần I: Tổng quan về công ty
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.