Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp cần phải tìm cho mình những chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả để khẳng định được vị trí trên thương trường cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp thương mại, với chức năng nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng, đối tượng kinh doanh là các hàng hóa được mua về để bán lại nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Do vậy quá trình tiêu thụ hàng hóa là quá trình quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp thương mại.
Công tác kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin kế toán. Nó phản ánh tình hình biến động của hàng hóa, quá trình tiêu thụ hàng hóa và hiệu quả kinh tế đạt được. Đồng thời các thông tin kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những phương án hợp lý để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Xuất phát từ mặt lý luận đặt ra cho công tác kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ nên em chọn đề tài : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài nghiên cứu về thực trạng kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Kim Tín từ bộ máy kế toán, lập lưu chuyển chứng từ đến các tài khoản sử dụng, phương pháp ghi sổ và cách lập các bảng biểu về quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ. Phạm vi nghiên cứu đề tài là nghiên cứu lý luận về kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ trong Công ty Cổ phần Kim Tín.

3. Kết cấu của đề tài
Nội dung chuyên đề thực tập chuyên ngành bao gồm 3 phần :
Phần 1 : Tổng quan về Công ty Cổ phần Kim Tín
Phần 2 : Thực trạng kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ
phần Kim Tín.
Phần 3 : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ
phần Kim Tín.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Công và các anh chị phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Kim Tín đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín sẽ giúp ích cho bạn.