Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được thì cần có đầy đủ các yếu tố cần thiết. Nhận thức rõ được nhiệm vụ cần phải làm trước mắt và lâu dài để duy trì và phát triển hình ảnh của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S đã có những cải tiến đổi mới trong quản lý, trong công tác kế toán và trong việc duy trì nguồn tài chính ổn định và tình hình tài chính lành mạnh. Để làm được điều này, vai trò của hoạt động thanh toán có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì để đánh giá về tình hình tài chính cần phải xem xét khả năng thanh toán của Công ty, tốc độ luân chuyển của tài sản và nguồn vốn. Cũng qua việc xem xét phân tích khả năng thanh toán của Công ty để từ đó có phương án phù hợp cho tình hình kinh doanh của Công ty về cung ứng vốn, về thanh toán hay thu hồi các khoản nợ đến hạn,
Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kế toán thanh toán, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S, với sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy giáo ThS. Trương Anh Dũng và sự chỉ bảo của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty, em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp này ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm có ba phần chính:
Chương 1: Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S.
Chương 2: Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo ThS. Trương Anh Dũng và các anh chị trong Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình!


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ T&S sẽ giúp ích cho bạn.