Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao và giá thành hạ.
Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố quyết định để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục chính là nguyên, vật liệu, đây là yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Nguyên, vật liệu không chỉ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất mà còn là nhân tố quyết định tới giá thành sản phẩm do chi phí nguyên, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy, quản lý nguyên, vật liệu một cách hợp lý và sát sao ngay từ khâu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ quản lý phù hợp mà kế toán là công cụ giữ vai trò quan trọng nhất. Tổ chức tốt công tác kế toán nguyên, vật liệu sẽ giúp cho người quản lý lập dự toán nguyên, vật liệu đảm bảo được việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho sản xuất, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch, tránh làm ứ đọng vốn và phát sinh các chi phí không cần thiết. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý và kế toán nguyên, vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất là một yêu cầu cần thiết và khách quan.
¬¬¬Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội là một đơn vị sản xuất có quy mô lớn, số lượng sản phẩm nhiều nên vật tư rất phong phú, đa dạng cả về số lượng và chủng loại, từ những vật liệu nhập khẩu với giá trị lớn đến những vật liệu chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quá trình sản xuất. Do đó, công tác quản lý và hạch toán nguyên, vật liệu rất phức tạp, đòi hỏi tính đầy đủ và chính xác cao.
Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác quản lý và hạch toán nguyên, vật liệu kết hợp với việc tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội, trên cơ sở những kiến thức đã học và tích lũy trong nhà trường cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo – PGS.TS. Nguyễn Văn Công và các cô, các chị phòng Tài vụ của Công ty, em đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội” để viết chuyên đề thực tập chuyên ngành.
Trong chuyên đề thực tập này, ngoài phần mở đầu và kết luận, em muốn đề cập đến những nội dung cơ bản sau:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội.
Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội.
Phần 3: Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội.

Trong quá trình hoàn thành chuyên đề thực tập chuyên ngành, mặc dù đã có sự cố gắng nhưng do thời gian thực tập và kinh nghiệm nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chuyên đề thực tập của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo và Ban lãnh đạo cùng các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.