Hoàn thiện Kế toán Xuất khẩu hàng hoá tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, xu hướng mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết, là điều kiện thiết yếu nhằm phát triển nền kinh tế quốc dân. Nhờ có các mối quan hệ hợp tác này mà hàng hoá được phân phối đồng đều giữa các quốc gia. Đối với một đất nước thuần tuý nông nghiệp như Việt Nam, việc mở rộng giao lưu kinh tế quốc tế góp phần thúc đẩy công nghệ kỹ thuật trong nước, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lớn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhờ vào lượng hàng nông thuỷ hải sản và thủ công mỹ nghệ xuất khẩu hàng năm. Tuy nhiên, đi cùng với mở rộng giao lưu kinh tế quốc tế cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, thể hiện ở các tranh chấp cục bộ diễn ra thường xuyên trong những năm vừa qua.
Trong nước, việc gia nhập WTO nhìn chung là tích cực, thể hiện ở chỉ số đầu tư nước ngoài không ngừng tăng lên trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt trong năm 2008 vừa qua, khi nền kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng thì Việt Nam vẫn duy trì con số tăng trưởng, ít chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, do đó xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì.
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro do thời gian luân chuyển thường dài hơn so với kinh doanh nội địa. Đặc biệt là đối với việc xuất khẩu các mặt hàng nông - thuỷ - hải sản như Việt Nam hiện nay, việc kéo dài thời gian lưu kho lưu bãi là một yếu tố rủi ro rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Do đó các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phải có phương thức quản lý sao cho giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí nhất, do đó tạo lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex, em nhận thấy việc kinh doanh Xuất khẩu là hoạt động hết sức quan trọng không chỉ mang ý nghĩa kinh tế cho Công ty mà còn mang ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động nông nghiệp, thủ công nghiệp trong nước, góp phần mang văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là hoạt động đem lại doanh thu chính cho Công ty trong thời gian qua, do đó công tác kế toán Xuất khẩu cũng hết sức được chú trọng nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin đến cho quản lý để kịp thời có các quyết định phù hợp. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, với sự đan xen phức tạp giữa các loại hình quản lý, công tác kế toán xuất khẩu nói riêng và công tác kế toán nói chung đã không tránh khỏi những bất cập so với yêu cầu thực tiễn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán Xuất khẩu tại Công ty, em chọn đề tài “Hoàn thiện Kế toán Xuất khẩu hàng hoá tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex”.
Chuyên đề được chia làm ba phần chính:
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX
Chương 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

Do thời gian thực tập không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề này sẽ không tránh khỏi sai sót và hạn chế. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các anh chị Kế toán trong phòng Tài chính - Kế toán Công ty Xuất nhập khẩu Intimex để em hoàn thành chuyên đề này.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Thuỷ và các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán Công ty Xuất nhập khẩu Intimex đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán Xuất khẩu hàng hoá tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán Xuất khẩu hàng hoá tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex sẽ giúp ích cho bạn.