báo cáo thực tại CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20
LỜI NÓI ĐẦU
Kinh doanh thương mại ra đời tạo điều kiện cho ngành sản xuất ngày càng phát triển. Kể từ khi ra đời cho tới nay, kinh doanh thương mại ngày càng tạo được những thành quả rất đáng khích lệ cho ngành sản xuất. Là một Tổng Công ty chuyên sản xuất mặt hàng thuốc lá điếu, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã sớm nhận ra điều đó, và việc thành lập Công ty Dịch vụ và Vật tư Thuốc lá mà sau này trở thành Công ty Thương mại Thuốc lá trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã trở thành điều tất yếu đối với những nhà lãnh đạo trong Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Giống như đối với các công ty thương mại khác, Công ty Thương mại Thuốc lá cũng rất chú trọng vào công tác nhập mua, bảo quản, xuất bán hàng hoá và được gọi chung là công tác lưu chuyển hàng hoá. Công tác lưu chuyển hàng hóa được tiến hành tốt sẽ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh được thông suốt.
Việc hạch toán lưu chuyển hàng hóa là nội dung chủ yếu trong hạch toán kế toán của một Công ty Thương mại. Do vậy, sau một thời gian thực tập tại Công ty Thương mại Thuốc lá, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá” làm Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu Chuyên đề, ngoài phần Mở đầu và Kết luận thì nội dung bao gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về Công ty Thương mại Thuốc lá
Chương II: Thực tế kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá
Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Thương mại Thuốc lá.

Vì kinh nghiệm thực tế không có nhiều, Chuyên đề thực tập lại được thực hiện trong một thời gian ngắn, và do những hiểu biết của bản thân còn hạn chế về mọi mặt, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất cần được bổ sung hoàn chỉnh.
Chuyên đề được hoàn thành là do có sự chỉ bảo tận tình và sâu sắc của Cô giáo Tiến sĩ Phạm Thị Thuỷ cùng toàn bộ các cán bộ nhân viên trong phòng Tài chính- Kế toán Công ty Thương mại Thuốc lá. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những cá nhân, tập thể đã giúp đỡ em hoàn thành Chuyên đề này.


Xem Thêm: báo cáo thực tại CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu báo cáo thực tại CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 sẽ giúp ích cho bạn.