Công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển theo hướng mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế do vậy tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng ngày càng tăng. Doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên và khẳng định vị trí của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành tổ hoạt động kinh doanh không chỉ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà sản phẩm đó còn phải có giá thành hạ. Do đó các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu giảm thiểu chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm.
Ngành xây dựng trong điều kiện phát triển hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra của cải vật chất trong nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm trong ngành xây dựng góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Ngoài ra, xây dựng cơ bản còn là ngành có vốn đầu tư lớn và đang ngày một tăng mạnh trong thời gian gần đây do đó công tác hạch toán chi phí và quản lý vốn đầu tư ngày càng trở nên mối quan tâm lớn trong các doanh nghiệp xây lắp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát vốn. Vì vậy, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp ngày càng cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp bằng cách sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, biết tận dụng và kết hợp các nguồn lực sản xuất một cách tối ưu, có thể kiểm soát quản lý các yếu tố, các khoản mục chi phí giá thành của từng công trình, theo từng giai đoạn, từ đó đối chiếu, so sánh với số dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, và kịp thời ra quyết định hợp lý nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề ra.
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp em đã chọn đề tài “ Công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp ‘’ làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề của gồm những phần sau:
Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp.Xem Thêm: Công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.