Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có những thông tin quan trọng ,chính xác ,kịp thời để lựa chọn, để định hướng và đưa ra những quyết định đúng đắn về sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy hạch toán kế toán là công cụ sắc bén không thể thiếu được trong quản lý của doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành. Trong nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng là một trong những ngành trọng điểm ,nó tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, có chức năng tái sản xuất TSCĐ làm tăng tiềm lực cho kinh tế và quốc phòng của đất nước.
Nhằm đảm bảo đưa sớm các công trình vào hoạt động có chất lượng , giá thành hạ và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế nói chung, thì một trong những phần có ý nghĩa quyết định là việc tính đúng ,tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do đó ,công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trở lên vô cùng quan trọng đối với các tập đoàn, doanh nghiệp nói chung và tập đoàn, doanh nghiệp xây lắp nói riêng muốn đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường hiện nay.
Qua thời gian thực tập ở tập đoàn Hải Châu, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài :”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kế luận, luận văn được chia thành 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II:Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam.
Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam.Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.