Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Thăng Long
LỜI NÓI ĐẦU

Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Ngày nay, lương không những là công cụ hữu hiệu để điều hành vĩ mô mà còn là nòng cốt cho việc thúc đẩy phát triển.
Đối với doanh nghiệp tiền lương cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lương hợp lý là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của Doanh nghiệp.
Đối với người lao động tiền lương và thu nhập là hai phạm trù kinh tế khác nhau. Tiền lương dùng để chỉ số tiền nhà nước trả cho người lao động trong khu vực nhà nước thông qua các thang lương, bảng lương và phụ cấp. Thu nhập bao gồm ngoài khoản tiền lương, còn tiền thưởng, tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các doanh nghiệp phân phối cho người lao động theo sản lượng hay chất lượng lao động. Trong đó, tiền lương là phần thu nhập chính, chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống của người lao động. Vì vậy, đối với doanh nghiệp và người lao động, vấn đề tiền lương trong những năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị làm việc tại Công ty CPTM XNK Nam Thăng Long nơi em thực tập cùng với sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của thầy giáo: GS-TS Lương Trọng Yêm em chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Thăng Long”.
Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN.
Chương II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CPTM XNK Nam Thăng Long.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CPTM XNK Nam Thăng Long.Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuấ sẽ giúp ích cho bạn.