Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492
LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nghành xây dựng cơ bản đang được chú trọng phát triển phục vụ tạo cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế. Lượng vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản chiếm gần 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước. Với đặc điểm nghành là thời gian thi công kéo dài và công nghệ phức tạp,quy mô lớn nên vấn đề quản lý vốn tốt hiệu quả , khắc phục lãng phí trong sản xuất thi công cũng như tìm cách giảm chi phí hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh ,hoạt động có hiệu quả là điều rất quan trọng cho doanh nghiệp xây lắp.
Để tăng tính cạnh tranh cho DN thì việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm các biện pháp để giảm chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm là biện pháp chủ yếu. Với đặc điểm riêng trong nghành xây lắp khi giá bán lại được hạch toán trước giá thành nên việc cố gắng để giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ xây dựng là yếu tố quyết định cho thành công của DN. Do vậy, đương nhiên yêu cầu việc quản lý chi phí chặt chẽ cũng như tìm các biện pháp tiết kiệm chi phí phải được thực hiện tốt. Hạch toán kế toán có vai trò rất quan trọng trong quá trình cung cấp các thông tin cho nhà quản trị không chỉ để đánh giá hiệu quả sản xuất của DN nói chung mà còn cung cấp thông tin quan trọng cho việc ra quyết định hợp lý trong các tình huống kinh doanh. Để có thể quản lý chi phí chặt chẽ , tìm ra các tiết kiệm chi phí trong từng khâu sản xuất , công tác kế toán đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được coi là khâu trung tâm trong công tác hạch toán kế toán của công ty.
Hiểu được tầm quan trọng này ,hiện nay tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492, công tác kế toán đã được coi trọng đúng mức đặc biệt hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó góp phần vào sự phát triển của công ty trong những năm vừa qua.
Với thời gian thực tập tại công ty tuy không dài nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị tại phòng tài chính kế toán của công ty , em đã được thực sự tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty. Sau thời gian thực tập tổng hợp để tìm hiểu những đặc điểm chủ yếu của công ty cũng như công tác kế toán của công ty , em nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác hạch toán kế toán nhất là công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.Từ thực tế em cũng nhận nhận thấy , dù đã được sự quan tâm thích đáng của ban lãnh đạo công ty và công tác hạch toán kế toán đã đạt được những yêu cầu nhất định tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong công tác hạch toán kế toán của công ty như đã nêu trong kết luận của báo cáo chuyên đề khiến việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị vẫn chưa thật đầy đủ và hiệu quả. Đặc biệt phần hành kế toán chi phí giá thành – phần hành kế toán rất quan trọng đối với công ty đang còn một số thiếu sót như : việc hạch toán chi phí vẫn còn chưa thật chi tiết khiến cho bóc tách chi phí khó khăn , một số khoản mục hạch toán còn chưa thật đúng so với chế độ khiến việc quản lý chi phí có thể không đạt hiệu quả tốt nhất do vậy trong lần thực tập chuyên đề này , em chọn đề tài “ hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492” .Hy vọng từ những kiến thức thực tế tìm hiểu về phần hành này của công ty cũng như những kiến nghị của bản thân em sẽ góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của công ty .
Chuyên đề được chia thành ba phần :
Phần I : Những đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị ảnh hưởng đến công tác hạch tóan kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP XD& ĐT 492
Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP XD&ĐT 492
Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP XD&ĐT 492Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và đầu t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và đầu t sẽ giúp ích cho bạn.