Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thế giới những năm 30 của thế kỷ XX đã trải qua một cơn địa chấn nặng nề. Sự phá sản của hàng loạt tổ chức tài chính và khủng hoảng kinh tế khi đó là dấu hiệu chứng minh yếu điểm của kiểu kế toán, kiểm tra sổ sách trước đó. Và kiểm toán đã được đẩy mạnh để Báo cáo tài chính của các tổ chức được kiểm tra, xác minh một cách tốt hơn.
Là một chức năng của quản lý, kiểm toán gắn liền với các hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của các bên liên quan. Vì vậy, kiểm toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn rất cần thiết với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Những năm gần đây, các chế độ chính sách về tài chính kế toán, kiểm toán Quốc tế và Việt Nam không ngừng được hoàn thiện để phù hợp hơn với tình hình phát triển của nền kinh tế.
Nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ với thế giới, mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại đòi hỏi các thông tin kinh tế phải được minh bạch và bảo đảm độ tin cậy. Đáp ứng đòi hỏi cấp thiết đó, các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam đã ra đời, phát triển nhanh chóng và hoạt động hiệu quả.
Từ thực tế quan trọng của công tác kiểm toán, xét về khía cạnh nghề nghiệp mỗi kiểm toán viên đều phải có những nhận thức nhạy bén, sâu sắc của mình để thích ứng với xu thế đi lên không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.
Là một sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành kiểm toán, dưới sự dạy dỗ chỉ bảo chu đáo của thầy cô, em đã nắm được những kiến thức cơ bản của công việc mà mình đang theo đuổi. Trước khi ra trường, nhà trường đã dành thời gian thực tập 15 tuần, đây là cơ hội tốt cho em tiếp xúc thực tế và áp dụng những điều đã học vào quá trình làm việc, nắm bắt và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích để sau này thích nghi nhanh chóng với công việc được giao.
Trong các khoản mục, khoản mục phải thu là khoản mục mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác phần tài sản của khách hàng đang bị bên thứ ba chiếm dụng. Bên cạnh đó, khoản mục phải thu khách hàng liên quan nhiều đến chu trình bán hàng và thu tiền cũng như các chỉ tiêu trọng yếu trên Bảng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD. Không những thế, khoản mục phải thu khách hàng còn ảnh hưởng đến các khoản mục nằm ngoài Bảng CĐKT, đó là các khoản phải thu đã được xóa sổ và theo dõi trên TK ngoại bảng. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT, qua kiểm toán một số khách hàng đặc biệt là được giao kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong đoàn kiểm toán, em đã hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí cũng như quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng và em thấy mình có thể góp một phần nhỏ ý kiến của mình để hoàn thiện hơn công tác kiểm toán khoản mục này. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đi sâu nghiên cứu đề tài:
“ Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện ”.
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT là đơn vị đã tạo điều kiện cho em thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và các anh, chị trong các phòng, ban ở Công ty TNHH AAT, em đã nhanh chóng hoàn thành Chuyên đề thực tập tại Công ty.
Chuyên đề gồm 2 phần chính:
Chương 1: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTCdo Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện
Chương 2: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và toàn thể các anh chị trong Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này!


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịc sẽ giúp ích cho bạn.