Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH BDO Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm của công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự chuyển mình của xã hội, nền kinh tế nước nhà đã và đang trên con đường phát triển và hoàn thiện mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trường chứng tỏ được tính ưu việt của mình so với nền kinh tế tự cung tự cấp, năng động hơn, phù hợp với thời cuộc hơn.
Sự chuyển hướng nền kinh tế cùng với cơ chế quản lý mới đã có những ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ tới việc tổ chức hoạt động, kinh doanh cũng như hoạt động tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt mà nền kinh tế thị trường tạo ra, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quan trọng thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn tới quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Do đó, hoạt động kiểm toán ra đời với mục đích kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý và mức độ tin cậy của thông tin tài chính. Thông qua kết quả kiểm toán, các doanh nghiệp có thể thấy được những yếu kém của mình trong việc tổ chức hạch toán kế toán cũng như cách điều hành quản lý doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hoạt động kiểm toán còn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, giúp lành mạnh hóa nền kinh tế quốc dân đồng thời giúp các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và đưa ra các quyết sách hợp lý.
BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về các khoản phải thu cũng là mối quan tâm của những người đọc BCTC. Các khoản phải thu là một phần tài sản của doanh nghiệp do bên khác nắm giữ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy nắm bắt được tình hình của các khoản phải thu sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn.
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH BDO Việt Nam, em đã có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm soát BCTC ở Công ty; đồng thời với sự giúp đỡ tận tình của TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, em đã thu thập thêm kinh nghiệm thực tế bổ sung cho các lí luận được học trên ghế nhà trường.
Vì vậy, em xin chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH BDO Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiêp của em. Bài chuyên đề của em bao gồm những chương sau:
CHƯƠNG I: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH BDO Việt Nam thực hiện.
CHƯƠNG II: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như hiểu biết của bản thân cùng kinh nghiệm thực tế nên Chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ dẫn, bổ sung đóng góp ý kiến của thầy cô để bài Chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH B sẽ giúp ích cho bạn.