Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới
LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và khu vực, nền kinh tế Việt Nam cũng đã có những sự chuyển biến rõ rệt. Trải qua hơn 20 năm đổi mới từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đó, thách thức đặt ra cho các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế là hết sức nặng nề, đặc biệt là trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để có thể đứng vững trên thương trường, đòi hỏi các nhà quản lý phải có đủ trình độ, kiến thức và phải biết vận dụng tốt các công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán được coi là một trong những công cụ hữu hiệu nhất. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt trong nền kinh tế thị trường ngày nay cần quan tâm tới nhiều vấn đề như nghiên cứu thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, điều kiện kinh tế xã hội ở từng nơi mà đơn vị có thể chú trọng hơn vào khâu nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty TNHH Giáo Dục Mới cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Công ty đã kịp thời nắm bắt từng bước vận dụng đổi mới cơ chế quản lý áp dụng thành tựu mới nhất vào công việc kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều chịu sự chi phối của quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và tự chịu trách nhiệm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để hoạt động bán hàng đạt kết quả cao thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý đồng bộ, kết hợp với cơ chế hạch toán phù hợp. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và sau một thời gian nghiên cứu, kết hợp giữa những kiến thức đã được trang bị tại nhà trường và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới. Được sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh chị Phòng kế toán của Công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths. Nguyễn Huyền Quân, em đã chọn đề tài : “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới”
Bài luận văn của em gồm ba phần chính:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới.
Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới.

Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài luận văn của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô, các ý kiến đóng góp để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới sẽ giúp ích cho bạn.