Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong lịch sử phát triển của loài người, rượu đã là một thứ hàng hoá tiêu dùng thường xuyên, không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt của con người. Sản phẩm truyền thống này nó vừa thoả mãn nhu cầu thiết yếu của con người là nhu cầu “ăn uống“, lại vừa thoả mãn những nhu cầu cao hơn mang giá trị tinh thần, nó là sự thưởng thức, là sự khẳng định điều vị, là sự thể hiện cái “tôi” của bản thân mình. Tuy nhiên, nhu cầu lại luôn biến đổi, và nó phụ thuộc vào các điều kiện mức sống, của các giá trị văn hoá xã hội, của yếu tố địa lý và của cả các qui luật tâm lý. Chính vì vậy, để từng bước phù hợp với sự biến đổi của nhu cầu, sản phẩm rượu đã có một quá trình biến đổi từ thấp đến cao và ngày nay nó vẫn là một sản phẩm thiết yếu phục vụ con người
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tạivà phát triển và phát triển cần phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Nền kinh tế thị trường tất yếu phải có cạnh tranh, không những cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn với doanh nghiệp nước ngoài Trên thị trường nước ta có rất nhiều các nhà cung cấp cả trong và ngoài nước với các chủng loại hết sức phong phú. Rượu Nàng Vân, rượu Hà Bắc . của tư nhân sản xuất ; rượu ngoại nhập khẩu :Jonnie Walker, Black label, Hernessy . ; rượu của các doanh nghiệp nhà nước : Vang Thăng Long , rượu Đồng Xuân ( Vĩnh Phú ) , rượu của công ty rượu Hà Nội . Đã tạo nên một sự cạnh tranh hết sức khốc liệt và đầy sôi động . Một giải pháp quan trọng trong cạnh tranh là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm là tiền đề để hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời là biện pháp tăng lợi nhuận.
Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, em nhân thấy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, em xin chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội” cho chuyên đề thực tập của mình.
Ngoài lời mở đầu, báo cáo thực tập chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I : Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Với những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên chắc chắn báo cáo thực tập của em còn nhiều thiếu sót, em kính mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô giáo và các bạn.
Trong thời gian thực tập , em đã được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo PGS.TS Phạm Thị Gái và các cô chú phòng Kế toán tài chính đã giúp em hoàn thành báo cáo chuyên đề.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu sẽ giúp ích cho bạn.