Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua, sự chuyển nền kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, với chủ trương mở rộng quan hệ hàng hóa trên thị trường, điều này chứng tỏ doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Do vậy việc hạch toán kinh doanh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nền kinh tế càng phát triển thì đòi hỏi hệ thống kế toán cũng không ngừng được hoàn thiện, phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia và quản lý doanh nghiệp.
Trong cơ chế thị trường, sự tồn tại và phát triển là vấn đề mang tính chất sống còn đối với các doanh nghiệp, trong đó lợi nhuận là động chính thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vì thế, mỗi doanh nghiệp đều tìm cho mình một hướng đi phù hợp nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất và đã có nhiều doanh nghiệp thành công, đứng vững trên thương trường. Trong đó Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển GTVT.
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí lao động là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành nên giá thành sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.
Tiền lương là phân thu lao động để tái sản xuất sức lao động, bù đắp sức lao động do người lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương để làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tinh thần lao động, là nhân tố để thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp tiền lương trả cho người lao động là một phần chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm.
Trong cuộc sống lao động cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Con người mặc dù đã ngăn ngừa, đề phòng tai nạn, nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo tái sản xuất sức lao động, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội và kinh phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn.
Bảo hiểm xã hội được trích lập để tài trợ cho trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động, như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động mất sức nghỉ hưu BHYT để tài trợ cho phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu cho hoạt động của tổ chức công đoàn chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Nhận thức được vai trò quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương nên em đã chọn chuyên đề: "Tiền lương và các khoản trích theo lương" tại Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty Thương mại và Đầu tư Phát triển GTVT, em đã hoàn thành được chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, do thời gian và trình độ còn hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý của thầy giáo Nguyễn Năng Phúc, các thầy cô giáo trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các chị Phòng Tài chính Kế toán công ty nhằm hoàn thiện hơn nữa những hiểu biết của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải sẽ giúp ích cho bạn.