Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại XN in trung tâm thông tin thương mại
LỜI NÓI ĐẦU

Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại qua hàng nghìn năm phát triển. Để có xã hội hôm nay con người đã không ngừng sáng tạo ra lao động,tạo những kết quả. Đó là những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và xã hội. Nền sản xuất càng phát triển, nhu cầu con người ngày càng tăng thì các sản phẩm tạo ra đều phong phú, đa dạng. Chính vì vậy, tạo ra sản phẩm là mục tiêu của mọi nền sx trong mọi thời đại. Những nét riêng đối với một DN thì sx không phải là nhiệm vụ duy nhất mà còn làm thế nào để tiêu thụ trao đổi với thị trường. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của DN không phải là sản phẩm mà là lợi nhuận- kết quả SXKD. Có thể nói tiêu thụ là phương tiện để DN thu được vốn sx bỏ ra là lợi nhuận.
Việt Nam đang chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự QLvĩ mô của nhà nước, với sự vận động của các quy luật kinh tế đặc biệt là các quy luật cạnh tranh đòi hỏi các DN phải tự tìm cách tiêu thụ sản phẩm của mình, tự hạch toán kinh tế. Vì vậy, tiêu thụ là khâu quan trọng nhất đối với các DN và công tác quản lý sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm được nhìn nhận là một trọng yếu của hệ thống quản lý DN. Trong đó công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đảm bảo quản lý một cách hiệu quả các loại thành phẩm và chỉ tiêu khác trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất tiêu dùng và cân đối tiền hàng trong xã hội.
Qua thời gian thực tập ở XN in trung tâm thông tin thương mại, với sự giúp đỡ của các đồng chí trong phòng tài chính kế toán cùng sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Lan Anh, em đã tìm hiểu toàn bộ công tác kế toán của XN và lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại XN in trung tâm thông tin thương mại” cho chuyên đề báo cáo thực tập của mình.Trong thời gian thực tập đã giúp ích cho em rất nhiều trong việc củng cố kiến thức lý luận và thực tế về công việc.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
CHƯƠNG THỨ NHẤT: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các DNSX.
CHƯƠNG THỨ HAI: Tình hình tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại XN in trung tâm thông tin thương mại.
CHƯƠNG THỨ BA: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại XN in trung tâm thông tin thương mại.Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp in trung tâm thông tin thươ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp in trung tâm thông tin thươ sẽ giúp ích cho bạn.