Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường co sự quản lý của nhà nước hiện nay,các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ vói mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận .Để đạt mục tiêu được đó , vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống chính sách cùng với các công cụ quản lý công cụ quản lý thích hợp.Một trong những công cụ quản lý tài chính quan trọng và có hiệu quả là hạch toán kế toán .Bởi vậy,hạch toán kế toán nói chung,hạch toán kế toán TSCĐ nói riêng không nằm ngoài mục đích nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
TSCĐ là một trong,yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất ,là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các HĐSXKD thể hiện năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất.Vì thế việc sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là rất quan trọng ,đòi hỏi những người làm công tác quản lý và sử dụng TSCĐ phải thường xuyên theo dõi ,nắm bắt tình hình TSCĐ về số lựơng , gía trị và sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất mở rộng ,trang bị thêm ,đầu tư mới TSCĐ ,giúp nhà nước và các doanh nghiệp đưa ra những kế hoạch kinh doanh hợp lý.
Qua thời gian thực tập ở công ty TNHH TM - DV Thái Phiên cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Vũ Thị Trang và các cán bộ phòng kế toán cùng với vốn kiến thức của mình em mạnh dạn chọn đề tài:"Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên.Kết cấu bài báo cáo của em bao gồm:
Chương I :Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ tại công ty
Chương II :Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại công ty
Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán TSCĐ tại công ty.

Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào công ty TNHH TM - DV Thái Phiên là một đơn vị hạch toán độc lập xem việc hạch toán kế toán như một công cụ không thể thiếu trong quá trình SXKD .Do đó việc hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ rất được coi trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp.


Xem Thêm: Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH thương mại - DV Thái Phiên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH thương mại - DV Thái Phiên sẽ giúp ích cho bạn.