Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có lao động và lao động có vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ.
Tiền lương có vai trò là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi –phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lý lao động công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương chính xác, kịp thời để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa tạo điều kiện tăng năng suất lao động tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10 và các đơn vị trong nền kinh tế nói chung còn nhiều tồn tại. Chế độ kế toán và chế độ tài chính về tiền lương và các khoản trích theo lương chưa thật phù hợp.
Từ các lý do đã trình bày trên, em chọn đề tài : “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10”.
Đề tài gồm những nội dung chính sau:
Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.
Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10 sẽ giúp ích cho bạn.