Kế toán NVL may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận và Công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần cũng không nằm ngoài mục đích đó. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận thì nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý luôn tìm tòi tất cả các biện pháp tối ¬ưu nhất để giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Chi phí NVL là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản x kinh doanh, nó chiếm tỷ trọng khá cao trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy chỉ cần có một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhận của doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức hạch toán NVL tốt sẽ góp phần đảm bảo tốt công tác quản lý. Sử dụng tốt hợp lý NVL sẽ tránh được tình trạng thua lỗ và góp phần tăng lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần, kết hợp với những kiến thức đã học ở trường và được sự hướng dẫn của thầy giáo TRầN QUý LIÊN cũng như các anh chị ở phòng Tài chính –kế toán của công ty em mạnh dạn lụa chọn đề tài ‘’Kế toán NVL may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần ‘’
.Do thời gian có hạn và trình dộ còn hạn chế nên chuyên dề của em không tránh khỏi nhủng thiếu sót nhất định ,em mong nhận được sự góp ý của Thầy giáo hướng dẩn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC BỐ CỤC THÀNH 3 PHẦN CHÍNH
Phần I: Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Thanh Hà
Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Thanh Hà
Phần III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Thanh Hà


tài liệu tham khảo
1. Giáo trình “Kế toán Tài chính trong các doanh nghiệp”
Do tập thể tác giả Khoa kế toán - ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn.
2. “Hướng dẫn lập chứng từ kế toán - Hướng dẫn ghi sổ kế toán”
Nhà xuất bản Tài chính 2004.
3. “Công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp”
Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân - Năm 2005.
4. Hệ thống câu hỏi - “Bài tập Tổ chức hạch toán kế toán “
Chủ biên: PGS-TS. Nguyễn Thị Đông.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần sẽ giúp ích cho bạn.