Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu cuả thị trường là cạnh tranh, doanh nghiệp chất lượng cao, giá thành hạ thì doanh nghiệp đó sẽ đứng vững được. Để thực hiện yêu cầu này các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kể từ khi bỏ vốn đến khi thu hồi vốn về và phải chọn các phương án tối ưu cho chi phí tốt nhất nhưng th uđược nhiều lãi nhất.
Muốn vậy doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu là quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và tổ chức vật liệu kế toán nói riêng.
Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là đối tượng lao động. Vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiên dưới dạng về vật hoá. Trong các doanh nghiệp sản xuất chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí và giá thành sản phẩm. Cho nên việc quản lý quá trình thu mua vận chuyển bảo quản dự trữ và sử dụng vật liệu trực tíêp tác động đến chỉ tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp như chỉ tiêu sản phẩm, sản lượng, chất lượng, chỉ tiêu giá thành, chỉ tiêu lợi nhuận .
Tổ chức tốt kế toán vật liệu sẽ giúp bảo đảm cho việc cung cấp đủ, đúng chất lượng nguyên vật liệu và đúng lúc cho sản xuất giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch và xác điịnh nhu cầu vật liệu dự trữ, hợp lý tránh làm ứ đọng vốn và phát sing chi phí không cần thiết. Bên cạnh đó công cụ dụng cụ( CCDC) cũng có vị trí quan trọng trong việc rtạo ra sản phẩm tuycó đặc điểm kkhác với vật liệu nhưng nó đợpc quản lý, hạch toán như vật liệu
Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế, độc lập tự chủ về tài chính có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý của nhà nước.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế đất nước có sự thay đổi, để có thị trường vững công ty phải lo đầu vào, cung ứng vật liệu, CCDC đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm.
Nhận thức được vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán vật liệu, CCDC trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian tìm hiểu thực tế của Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp, được sự giúp đỡ của các phòng ban, đặc biệt là phòng tài chính kế toán với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo em đã chọn đề tài “ Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ” tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp để làm báo cáo thực tập của mình.
Đề tài gồm ba phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về vật liệu cung cụ dụng cụ và kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng công nghiệp.
Phần II: Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại đơn vị.
Phần III: Nhận xét và đóng góp ý kiến về công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ.Xem Thêm: Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.