Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán
LỜI NÓI ĐẦU
“ Học đi đôi với hành”. Để giúp sinh viên có kiến thức và kinh nghiệm sau khi ra trường, nhà trường đã tổ chức 1 khóa thực tập với mục đích để sinh viên có cơ hội cọ sát thực tế. Từ đó vận dụng linh hoạt những kiến thức của mình đang có vào thực tế. Đồng thời nắm bắt cách thức tổ chức công tác kế toán trong từng doanh nghiệp.Trong thời thực tập em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm đồng thời đã có cơ hội vận dụng những lý thuyết đã được học trên sách vở vào thực tế.Trong quá trình thực tập sinh viên phải làm quen với công tác tổ chức kế toán của công ty.Từ đó so sánh với lý thuyết nhằm giúp sinh viên có cách nhìn tổng quát về công tác kế toán trong thực tế.Đây là thời gian để sinh viên nắm bắt với những kiến thức đã học trên thực tế.
Em đã thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ. Sau thời gian thưc tế và nắm bắt được công tác kế toán của Công ty em đã hoàn thành báo cáo thực tập.
Báo cáo của em bao gồm:
Phần I: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty
Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
II. Đặc điểm hình thức hạch toán kế toán và phần hành công việc kế trong từng bộ phận
III. Đặc điểm phần hành kế toán thông qua hệ thống chứng từ
Phần III: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty.


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán sẽ giúp ích cho bạn.