Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần cồn - Giấy - Rượu Hà Tây
Lời mở đầu
Trong tiến trình hội nhập kinh tế, bất kì một doanh nghiệp nào thuộc bất kì một thành phần kinh tế nào cũng phải phát huy mọi nguồn lực sẵn có của mình để tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, từng bước cải thiện đời sống người lao động.
Một trong những công cụ để quản lý sản xuất, quản lý lao động trong các doanh nghiệp là các mức lao động, các mức lao động có căn cứ khoa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với nơi có áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất. Để đạt được ích kinh tế, trong hoạt động lao động sản xuất thì việc ghi chép quan sát, đo lường, tính toán là cơ sở để so sánh các hoạt động sản xuất từ đó đề ra những quyết định hữu ích mang lại hiệu quả ngày càng cao.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Côn – Giấy- Rượu - Hà Tây, được sư chỉ bảo giúp đỡ của các bác, cô chú trong phòng kế toán và ban giám đốc lãnh đạo công ty. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa. Em đã hoàn thành chuyên đề về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Cổ phần Cồn – Giấy – Rượu - Hà Tây. Chuyên đề gồm ba phần:
Chương I: Đặc điểm chung của công ty Cổ phần Cồn - Giấy - Rươu - Hà Tây.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền l¬ương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần cồn - Giấy - Rượu Hà Tây.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Kế toán tiền lư¬ơng và các khoản trích theo lư¬ơng tại Công ty Cổ Phần Cồn Giấy Rư¬ợu Hà Tây.

Do thời gian nghiên cứu, trình độ có hạn nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong sẽ nhận được sự góp ý của cô giáo TS - Nguyễn Thị Phương Hoa , các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần cồn - Giấy - Rượu Hà T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần cồn - Giấy - Rượu Hà T sẽ giúp ích cho bạn.