Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị Mesco

Lời mở đầu

Nền kinh tế thị trường cạnh tranh với xu thế toàn cầu hoá đã tạo ra ngày càng nhiều cơ hội và thử thách cho các doanh nghiệp Việt Nam.Để có thể đứng vững trong nền kinh tế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới cách quản lý trên cơ sở các công cụ quản lý thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Để đạt được điều đó cần có sự đóng góp của một nhân tố quan trọng đó là thông tin-thông tin về thị trường và thông tin về bản thân doanh nghiệp.Thông tin càng nhanh nhạy,chính xác sẽ giúp cho các nhà quản trị ra quyết định đúng đắn,phù hợp với tình hình mới.
Với cương vị là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán,ngoài việc được nghiên cứu sâu về chuyên ngành của mình, em còn được nghiên cứu thêm về chuyên ngành kế toán,nhất là qua đợt thực tập kế toán đã một phần nào cho em hiểu sâu thêm về tầm quan trọng của lĩnh vực kế toán.Có thể nói,kế toán là một lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay.
Kế toán - là một kênh cung cấp thông tin rất quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng luôn coi trọng.Kế toán không chỉ là một công cụ giúp nhà quản lý thu thập,ghi chép những thông tin,số liệu trong quá khứ mà kế tếan vừa là một khoa học quản lý,vừa là một nghệ thuật tổ chức thông tin,là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống cung cấp quản lý kinh tế tài chính .Cùng với sự đổi mới của các công cụ quản lý,kế toán cũng luôn có sự biến đổi hàng ngày để phù hợp và xứng đáng hơn với vai trò và nhiệm vụ của mình.
Bên cạnh đó,đối với những sinh viên theo học chuyên ngành kiểm toán nói chung,đối với bản thân cá nhân em nói riêng,việc được nghiên cứu sâu thêm về lĩnh vực kế toán là rất quan trọng.Chính nhờ việc gắn liền giữa lý luận và thực tiễn của lĩnh vực kế toán đã trau dồi cho em thêm những kiến thức để từ đó phát huy tốt hơn nữa về lĩnh vực kiểm toán.
Đối với hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều mảng khác nhau:Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất,kế toán trong doanh nghiệp xây dựng,kế toán trong doanh nghiệp thương mại .Mặc dù,có những đặc điểm khác biệt do đặc điểm sản xuất kinh doanh mang lại song chúng đều tuân theo những nguyên tắc và chuẩn mực chung.
Kế toán trong doanh nghiệp xây dựng luôn có những nét khác biệt do tính chất sản phẩm tạo ra và cũng là một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý một ngành sản xuất vật chất,có vị trí hêt sức quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.
Đối với,những doanh nghiệp xây lắp thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một khâu trọng tâm của công tác kế toán trong đó giá thành sản xuất là một chỉ tiêu chất lương quan trọng ,qua đó có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh ,tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.Cũng từ đó giúp cho doanh nghiệp có được thông tin để tìm cách tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Do đó,việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp và doanh nghiệp xây dựng nói riêng.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị Mesco em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán gía thành nên đã chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị Mesco.”
Chuyên đề báo cáo thực tập gồm 2 phần :
Phần1: Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty cổ phần và vật tư thiết bị MESCO
Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tại công ty

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế toán, sự chỉ bảo của thầy giáo đã tạo điều kiện giúp em tìm hiểu nghiên cứu và hoàn thành báo cáo. Mặc dù đã cố gắng hết sức song với khả năng có hạn thời gian tiếp xúc với thực tế chưa được nhiều và đây là công rình nghiên cứu đầu tiên nên chắc chắn báo cáo không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong nhân được đóng góp ý kiến của các thầy cô để nhận thức của em ngày càng được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây sẽ giúp ích cho bạn.