Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá
LỜI NÓI ĐẦU


Sự đổi mới sâu sắc về cơ chế quản lý kinh tế , đòi hỏi nền kinh tế tài chính Quốc gia phải được đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định từ môi trường kinh tế . Hệ thống pháp luật điều chỉnh làm lành mạnh hoá các quan hệ và các hoạt động tài chính .
Để khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng lao động của mình , nâng cao hiệu quả kinh doanh , các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc cải tiến và hoàn thiên công tác tiền lương . Trong công tác quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , tiền lương được sử dụng như một công cụ quan trọng . Đồng thời là đòn bẩy kinh tế để kích thích và động viên người lao động hăng hái sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ con người và xã hội cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Tiền lương hợp lí chẳng những đảm bảo thu nhập để tái sản xuất sức lao động , nâng cao đời sống vật chất , tinh thần của người lao động mà còn phát huy được sức mạnh to lớn cho nền kinh tế . Mặt khác tiền lương có khả năng làm cho người lao động phát huy một cách tối đa sức lao động và trí óc nếu như thành quả lao động của họ được bù đắp xứng đáng . Do vậy ý nghĩa của tiền lương cũng đặc biệt quan trọng . Vì thế việc không ngừng hoàn thiện tổ chức tiền lương trong giai đoạn hiện nay sẽ là động lực thúc đẩy công nhân viên làm việc hăng say góp phần tăng năng xuất lao động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nền kinh tế phát triển không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp mà còn phát sinh giữa người lao động với các tổ chức xã hội khác . Sự quan tâm của xã hội tới người lao động là rất cần thiết thông qua các tổ chức liên quan đến lợi ích của người lao dông đó là : BHXH , BHYT.
Qua thời gian thực tập em đã nhận thức được vai trò , vị trí cần thiết của vấn đề trên . Và để làm rõ vấn đề này, em xin được thực hiên chuyên đề : ”Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”. Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá. Mục đích của chuyên đề là vận dụng lý thuyết về tổ chức lao động , kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá .
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần :
Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về tỏ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp .
Phần II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá
Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá

Vì thời gian có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề , em không tránh khỏi những thiếu sót , em kính mong thầy cô góp ý để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch sẽ giúp ích cho bạn.