Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty May 19/5 - Bộ Công an
LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nên công cuộc xây dựng nền kinh tế đất nước ở nước ta cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Trước những năm 1986, có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi đáng kể, nước ta xóa bỏ nền kinh tế quan liêu bao cấp chuyển sang nền KTTT mở có sự quản lý của Đảng và Nhà nước. Việt nam đã từng bước thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước theo đúng định hướng XHCN và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, giúp cho Việt nam có thể hòa nhập với xu thế phát triển kinh tế chung của thế giới. Trong nền KTTT không có chế độ bao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự chủ trước những hoạt động của mình, các doanh nghiệp phải tự lấy thu bù chi tức là phải tự lấy thu nhập của mình bù đắp cho những chi phí bỏ ra và mang lại lợi nhuận. Để có thể đứng vững trong nền KTTT có sự cạnh tranh gay gắt và không ngừng lớn mạnh, các doanh nghiệp phải trú trọng đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về nhằm không ngừng phấn đấu tiết kiệm hạ chi phí tăng LN cho doanh nghiệp. Để có thể đạt được mục đích đó, các doanh nghiệp cần phải năng động, sáng tạo để phù hợp với nền KTTT, đồng thời phải có những phương hướng, biện pháp quản lý phù hợp. HTKT là một trong những công cụ quản lý không thể thiếu trong quản lý KTTC đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế ở Công ty 19/5 Bộ Công an. Bằng kiến thức đã học và sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc, các phòng ban, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế toán Công ty đã giúp tôi hoàn thành bản báo cáo này. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn nên những vấn đề tôi đưa ra trong báo cáo này chỉ thuộc phạm vi hoạt động của Công ty. Do vậy, có thể có những vấn đề chưa phản ánh hết mọi hoạt động của Công ty, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy, cô giáo trong bộ môn, cùng với các cô, các chú trong phòng kế toán để báo cáo thực tập tốt nghiệp của tôi được tốt hơn, phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế.
Nội dung của báo cáo thực tập gồm 4 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần II: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần III: Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần IV: Tình hình phân tích kinh doanh của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.Xem Thêm: Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty May 19/5 - Bộ Công an
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty May 19/5 - Bộ Công an sẽ giúp ích cho bạn.