Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Tiên Du LỜI NÓI ĐẦU


Trong điều kiện kinh tế hiện nay, với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dù là doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay liên doanh thì lợi nhuận luôn là một chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn đạt được lợi nhuận, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những quyết định sáng suốt trong sản xuất kinh doanh. Khi có nền kinh tế sản xuất hàng hoá ra đời cùng với sự xuất hiện các quy luật trong đó quy luật cung - cầu, quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp khi bước vào sản xuất kinh doanh đều phải tự mình tìm ra những đáp án trả lời một cách hữu hiệu nhất, đó là:
Sản xuất - kinh doanh là gì?
Sản xuất - kinh doanh cho ai?
Sản xuất - kinh doanh như thế nào?
Chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện để phát triển, trong đó hạch toán kế toán là một công cụ quản lý của quá trình sản xuất kinh doanh từ các yếu tố chi phí đầu vào đến kết quả đầu ra. đồng thời là nơi cung cấp những thông tin kịp thời chính xác cho nhà quản lý.
Cũng như doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công ty Tiên Du cũng là đơn vị sản xuất kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi.
Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy với sự phát triển của vấn đề kinh tế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có không ít những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí và có nguy cơ đứng trước sự phá sản, giải thể.
Mọi doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác nhau thì cũng đều quan tâm đến đầu ra của sản phẩm, hàng hoá làm sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, tạo ra kết quả thu về là cao nhất, đó mới là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề là làm thế nào để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
Qua mỗi giai đoạn vận động vốn biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô tiêu thụ sản phẩm hàng hoá từ đó đánh giá được năng lực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đồng thời là cơ sở để tích luỹ tái tạo sản xuất kinh doanh, mở rộng tăng tốc độ luân chuyển vốn biểu thị kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng cũng như yêu cầu đặt ra với kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Tiên Du. Được sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo khoa kế toán và đặc biệt của cô giáo Kiều Thị Thu Hiền em đã đi vào nghiên cứu đề tài“a”.
Nội dung của đề tài ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 phần:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Tiên Du.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Tiên Du.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Tiên Du
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Tiên Du sẽ giúp ích cho bạn.