Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong năm thứ nhất, sau khi đã học xong những kiến thức cơ bản ban đầu trong nhà trường, trường Trung học bán công kỹ thuật tin học Hà Nội – ESTIH đã tổ chức, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh toàn khoá đi thực tập nhận thức tại các công ty, doanh nghiệp nhằm các mục tiêu:
+ Tạo điều kiện cho học sinh thâm nhập môi trường thực tế.
+ Củng cố và nâng cao kiến thức đã học kết hợp với thực tế, đi đôi với thực hành.
+ Giúp học sinh nắm vững làm tốt các phần hành kế toán.
Sau khi đã học xong các môn học của năm học thứ hai, nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh đi thực tập tốt nghiệp. Qua những kiến thức đã được học trong nhà trường, áp dụng vào thực tế tại đơn vị thực tập nhằm giúp học sinh kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đợt thực tập tốt nghiệp này giúp cho học sinh cập nhật những kiến thức mới,bồi dưỡng thêm những kiến thức đã học, giúp học sinh có nhiều kiến thức xã hội trong việc giao tiếp, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra còn giúp học sinh rèn luyện phong cách làm việc của mình, càng hiểu rõ được công việc trong tương lai sau khi tốt nghiệp.
Sau một thời gian đến thực tập tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ, em đã chọn và viết đề tài : “Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ”. Chuyên đề em viết có liên quan đến các loại tài sản, nguồn vốn, các khoản thu- chi tại một trong rất nhiều đơn vị Hành chính sự nghiệp, cụ thể đó là Trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ.
Chuyên đề của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương cơ bản sau:
Chương I: Các vấn đề chung về chế độ tài chính kế toán.
Chương II: Thực tế công tác kế toán tại đơn vị.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán.

LỜI CẢM ƠN

Em trân thành cảm ơn ban giám hiệu trường THBC kỹ thuật tin học Hà Nội, cùng cô trưởng khoa Kế toán Tin học: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuỷ. Em trân thành cảm ơn cô Tô Thiên Hương và thầy Phạm Đức Long đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua.
Em trân thành cảm ơn ban giám hiệu, hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ đã nhận em vào thực tốt nghiệp tại trường. Em xin trân thành cảm ơn thầy Vũ Văn Hùng kế toán của trường đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp.


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ sẽ giúp ích cho bạn.