Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm “Dược Phẩm” tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm UPI
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm gần như đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tồn tại và phá triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dung và là khâu đầu tiên của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp. Ta thấy rằng không có tiêu dùng thì không có sản xuất. Kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nhất thiết phải căn cứ vào việc có tiêu thụ được sản phẩm hay không. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền nhằm thực hiện việc đánh giá giá trị của hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục tiêu hàng đầu hiện nay mà các doanh nghiệp theo đuổi là lợi nhuận. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công và tạo ra lợi nhuận trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt, tài nguyên khan hiếm như hiện nay. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, thông qua đó mới có khả năng thu hồi vốn và tạo ra lợi nhuận. Từ đó doanh nghiệp tiếp tục sử dụng vốn và lợi nhuận thu được để tái sản xuất kinh doanh, chi trả lương và các khoản chi phí thường xuyên khác. Ngược lại, nếu không tiêu thụ được, sản phẩm các doanh nghiệp bị ứ đọng, doanh nghiệp khó thu hồi được vốn, lợi nhuận giảm, hoạt động tái sản xuất kinh doanh không được thực hiện dẫn đến thua lỗ và phá sản.
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn chưa chú trọng và quan tâm đúng mức công tác tiêu thụ sản phẩm, do đó việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng năm lượng tồn kho rất nhiều,vốn không thu hồi được. Công ty Cổ phần Dược phẩm UPI là một trong số đó.
Ngành Dược Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác đang đứng trước những áp lực mạnh mẽ nạn thuốc nhập lậu, thuốc giả kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp nước ngoài liên doanh và đăng ký kinh doanh Dược tại Việt Nam dẫn đến môi trường cạnh tranh trên thị trường thuốc đang diễn ra rất gay gắt. Tình hình đó đòi hỏi Công ty Cổ phần Dược Phẩm UPI phải có những chính sách, biện pháp phù hợp và hiệu quả để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, để khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh, đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của ngành Dược Việt Nam.
Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm UPI, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài chuyên đề thực tập của mình là: “Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm “Dược Phẩm” tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm UPI”.
*Mục đích nghiên cứu:
- Khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm và kết quả thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm UPI.
- Trên cơ sở phân tích thực trạng đó rút ra những tồn tại và nguyên nhân, kiến nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
*Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Chuyên đề chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm UPI. Tác giả đứng trên góc độ cuả doanh nghiệp phân tích, luận giải và đề xuất các giải pháp, các ý kiến nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
*Những đóng góp chính của Chuyên đề:
- Khái quát chung thực trạng ngành dược hiện nay. Phân tích môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
- Vận dụng lý thuyết chiến lược tiêu thụ để xác định mục tiêu cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Kiến nghị, đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm UPI.
*Kết cấu của Chuyên đề:
Chuyên đề gồm 3 phần chính:
Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần Dược phẩm UPI
Chương II:Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Dược phẩm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm UPI những năm gần đây
Chương III: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Dược phẩm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm UPI.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cô giáo Thạc Sĩ Nguyễn Thị Hoài Dung.
Bên cạnh đó em được các cán bộ lãnh đạo của công ty, các phòng ban chức năng đã giúp đỡ, cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho em tron


Xem Thêm: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Dược Phẩm tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm UPI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Dược Phẩm tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm UPI sẽ giúp ích cho bạn.