Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty tnhh phương lan
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn đổi mới sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực và đời sống kinh tế xã hội.
Trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ và sự biến động của nền kinh tế thị trường, để đương đầu với thị trường luôn thay đổi, một tổ chức kinh tế muốn thành công phải có những khả năng ứng phó với mọi tình huống. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý phải nắm được các xu thế của thị trường, tìm ra các yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai thác những ưu thế tương đối, hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của công ty và của các đối thủ cạnh tranh, hiểu được những mong muốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty biết cách thâm nhập thị trường nhằm tìm ra cơ hội kinh doanh và từ đó tạo ra những bước đi sáng tạo cho doanh nghiệp của mình đó là năng lực cần thiết của những người hoạch định chiến lược kinh doanh. Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong một thời gian dài các nhà quản trị thị trường hiểu chiến lược sản xuất kinh doanh theo một cách cứng nhắc, chiến lược sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với việc lập ra các kế hoạch cụ thể, đôi khi được xác định một cách quá chi tiết và không có tính năng động, một chiến lược kiểu như vậy không thể thích ứng với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh trong điều kiện hiện nay.
Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá tình hình cho doanh nghiệp là tự bảo vệ lấy doanh nghiệp biết thừa kế những kinh nghiệm quý báu từ trước và học hỏi kiến thức từ thực tiễn chắc chắn chiến lược của công ty sẽ đúng đắn. Mặt khác doanh nghiệp sẽ thấy rõ được những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh, vạch rõ tiềm năng chưa được sử dụng và đề ra biện pháp khắc phục, xử lý và sử dụng kịp thời để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Công ty TNHH Phương Lan là một công ty doanh nghiệp tư nhân có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh cơ chế thị trường công ty cần phải có một chiến lược kinh doanh và hiểu rõ khả năng của mình với đối thủ cạnh tranh trên thị trường về mọi phương diện từ các nguồn nhân tài, vật lực cho đến các khoản chi phí bỏ ra phải nắm bắt và làm chủ được các quan hệ quốc tế tài chính phát sinh. Nó sẽ định hướng con đường đi trong tương lai của công ty dự báo được các rủi ro để tránh lé việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh còn giúp cho công ty tránh được tình trạng bị động khi môi trường kinh doanh. Do vậy một yêu cầu tất yếu đặt ra là công ty TNHH Phương Lan phải thường xuyên xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm có các biện pháp xử lý kịp thời phát huy cao nhất trong lợi thế, tiềm năng trong sản xuất kinh doanh và khắc phục những khó khăn trở ngại trên con đường phát triển của doanh nghiệp.


Xem Thêm: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty tnhh phưng lan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty tnhh phưng lan sẽ giúp ích cho bạn.