Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giầy hà nội
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI
1. Đặc điểm chung_- quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần giầy Hà Nội
1.1. Đặc điểm chung
Công ty cổ phần giầy Hà Nội là sở hữu của các cổ đông được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Công ty cổ phần giầy Hà Nội là chủ thể kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng. Công ty có vốn điều lệ do các cổ đông đóng góp và chịu trách nhiệm hữu hạn về tài chính đối với những khoản này.
Một số thông tin chung về công ty cổ phần giầy Hà Nội như sau:
- Tên gọi: Công ty cổ phần giầy Hà Nội
- Tên viết tắt: HASJOCO
- Tên giao dịch quốc tế: HANOI SHOES JOIN STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Km6 _ đương Nguyễn Trãi _ Thanh Xuân _ Hà Nội
- Ngân hàng mở tài khoản: sở giao dịch 1 _ Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
- Mã số thuế: 0100101192
- Thời gian hoạt động: 38 năm kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động
- Số cổ đông: 490
- Vốn điều lệ: 5.800.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 0%
+ Tỷ lệ cổ phần bán cho lao động trong công ty: 99,38%
+ Tỷ lệ cổ phần bán cho đối thượng ngoài công ty: 0,62%
1.2. Quá trình hình thành và phát triển:
Tiền thân của công ty cổ phần giầy Hà Nội là một phân xưởng giầy. Đây chính là phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Nhà máy quốc phòng X40, được tách ra và thành lập xí nghiệp Giầy da Hà Nội vào ngày 20/4/1986. Xí nghiệp thuộc khối công nghiệp địa phương trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.
Khi mới thành lập, xí nghiệp chỉ có 83 công nhân, 15 máy khâu đạp chân và một dãy nhà. Theo số liệu kiểm kê tại thời điểm đó, giá trị TSCĐ được bàn giao lại từ nhà máy Quốc phòng X40 là 112208 VNĐ. Nhiệm vụ của xí nghiệp trong thời gian này là sản xuất găng tay bảo hộ lao động, giầy và các đồ quân nhu, quân khí phục vụ cho đời sống quốc phòng an ninh.
Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, quan hệ kinh tế giữa nước ta và các nước Đông Âu phát triển mạnh mẽ, nhờ đó doanh nghiệp có nhiều đơn đặt hàng sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Đông Âu. Do đó việc làm hàng xuất khẩu của xí nghiệp bắt đầu hình thành.
Vào thời điểm này do bị chi phối bởi cơ chế kế hoạch hoá tập trung nên mọi hoạt động của xí nghiệp hoàn toàn thụ động. xí nghiệp chỉ có nhiệm vụ sản xuất ra các sản phẩm theo kế hoạch của cấp trên giao.
Sau khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, do khá bỡ ngỡ với cách tổ chức quản lí, điều hành sản xuất mới nên bước đầu hoạt động sản xuất của đơn vị đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, hàng hoá sản xuất ra khó tiêu thụ do không cạnh tranh được với hàng ngoại và các cơ sở sản xuất trong nước cho nên sản xuất cầm chừng, người lao động không có việc làm.
Bên cạnh đó, do hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ làm mất đi một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để tồn tại, phát triển và để cạnh tranh với các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, xí nghiệp đã không ngừng đổi mới trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là chú trọng vào việc đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân sản xuất , phấn đấu tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm. Đồng thời xí nghiệp cử cán bộ đi khai thác nguồn hàng, chào hàng, chấp nhận gia công cho nước ngoài lấy công làm lãi để học tập kinh nghiệm quản lý và sản xuất, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Chính bằng những biện pháp như trên xí nghiệp đã từng bước đứng vững trên thị trường


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giầy hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần giầy hà nội sẽ giúp ích cho bạn.