CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN tại công ty cổ phần may Bắc Giang.
LỜI MỞ ĐẦU
Đặc trưng quan trọng của nền kinh tế thế giới hiện nay là xu hướng toàn cầu hóa. Nền kinh tế thế giời ngày càng phát triển, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều phải tham gia vào phân công lao động khu vực và quốc tế.
Ở nước ta, khi xác định những quan điểm lớn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khoá VIII đã khẳng định “ phát huy lợi thế so sánh của đất nước cũng như của từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực trong từng thời kỳ nhất định. Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới ” thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm qua thương mại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn mà nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động thương mại nói riêng cần phải đương đầu. Đồng thời đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Việc đẩy mạnh các sản phẩm xuất khẩu trong đó có sản phẩm dệt may là rất cần thiết.
May mặc là ngành công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề lao động đặc biệt là trên địa bàn thành phố Bắc Giang phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay.
Qua hai năm học tập, rèn luyện và tu dưỡng tại trường Trung học bán công Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long. Được sự giảng dạy tận tình chu đáo của các thầy, các cô trong trường, bản thân em đã nắm bắt được một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán nói chung. Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế. Để làm sáng tỏ và cũng là bổ sung, củng cố thêm cho những phần hành kế toán đã tiếp thu trên lớp học. Nay em đã được nhà trường cùng các cô chú trong Công ty đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại quý công ty cổ phần may Bắc Giang.
Do trình độ còn hạn chế thời gian thực tế còn eo hẹp, báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu xót và những điểm cần bổ xung. Em rất mong nhận được sự đóng góp và đánh giá của các thầy cô giáo để báo cáo nhận thức được hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn cô giáo Bùi Thị Sáu đã hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng kế toán cùng các bộ phận khác có liên quan tại công ty cổ phần may Bắc Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong đợt khảo sát thực tế này.
Em xin cảm ơn!


Xem Thêm: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN tại công ty cổ phần may Bắc Giang.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN tại công ty cổ phần may Bắc Giang. sẽ giúp ích cho bạn.