Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH ống thép Hoà Phát
Lời mở đầu
Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO trong năm 2006 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập. Hội nhập tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn và thử thách, các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài, để tồn tại và đứng vững được trên thị trường bản thân các doanh nghiệp phải tiến hành cải tiến công nghệ sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm là một trong những vấn đề chủ yếu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay.
Công ty TNHH Ống thép Hoà Phát là thành viên thứ ba của tập đoàn Hoà Phát luôn được sự hậu thuẫn rất lớn từ tập đoàn về mọi mặt. Với xu hướng hội nhập vững chắc với khu vực, thế giới trong giai đoạn hiện nay, công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nhờ đó sản phẩm tiêu thụ không ngừng nâng cao qua các năm, và nhân tố góp phần quan trọng không nhỏ vào thành công của công ty trong hoạt đông tiêu thụ sản phẩm. Đó là công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm, thông tin do kế toán cung cấp góp phần không nhỏ cho các nhà quản trị hoạch định và đưa ra quyết định chính xác kịp thời. Qua một thời gian thực tập tại phòng kế toán của công ty TNHH Ống thép Hoà Phát em đã được tiếp cận công tác kế toán nên đã lựa chọn đề tài “ Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH ống thép Hoà Phát” để làm chuyên đề thực tập. Chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:
Phần I: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH ống thép Hoà Phát.
Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH ống thép Hoà Phát.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH ống thép Hoà Phát.Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH ống thép Hoà Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH ống thép Hoà Phát sẽ giúp ích cho bạn.