Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN xây dựng số 1
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay nước ta đang có những bước đổi mới rất mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội. Hướng đến chủ trương thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước chính phủ đã và đang có nhiều văn bản khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, một trong những lĩnh vực được chính phủ ưu tiên hiện nay là xây dựng cơ bản. Nó đặt nền móng xây lên những cơ sở hạ tầng vững mạnh thúc đẩy sự phát triển manh mẽ của lực lượng sản xuất của nền kinh tế. Chính vì vậy xây dựng cơ bản hiện nay là một lĩnh vực nóng hổi và đem lại lợi nhuận rất lớn. Minh chứng cho điều này là số lượng các công ty, tổng công ty xây dựng mọc lên rất nhiều như tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị Hà Nội, tổng công ty xây dựng công trình 5, tổng công ty xây dựng công trình 4, tổng công ty xây dựng hoá chất Trung Quốc, tổng công ty xây dựng Trường Sơn, công ty CP đầu tư và xây dựng 579 Các công ty này đang hoạt động rất hiệu quả và góp phần lớn vào sự thay đổi mạnh mẽ của bộ mặt kinh tế nước nhà. Mặc dù là một ngành đem lại lợi nhuận rất lớn nhưng như sách kinh tế học đã chỉ rõ rằng lợi nhuận là giá cả của sự rủi ro. Ngành xây dựng cơ bản là ngành đòi hỏi phải huy động một lượng vốn rất là lớn và phải ổn định, bên cạnh đó nó còn chịu tác động rất lớn của yếu tố thiên nhiên, yếu tố giá cả của việc mua sắm các yếu tố đầu vào. Hiện nay cùng với những biến động của kinh tế thế giới, giá cả đang tăng lên một cách nhanh chóng, nó ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các công ty không ngoại trừ các công ty xây dựng. Cùng với sự tăng lên của giá cả, chi phí sản xuất cũng tăng mạnh ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các công ty đẩy các nhà quản lý vào những quyết định khó khăn đưa ra các biện pháp khoa học, kịp thời, đúng đắn để giúp công ty đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp đối với các doanh nghiệp, nên em đã quyết định chọn đề tài: “ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN xây dựng số 1”. Thông qua nghiên cứu đề tài này em muốn hiểu hơn về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở XN xây dựng số 1 nói riêng và ở các doanh nghiệp xây lắp nói chung.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề của em chia làm 3 phần:
Phần I: Giới thiệu khái quát về XN xây dựng số 1
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN xây dựng số 1
Phần II: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XN xây dựng số 1

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn XN xây dựng số 1, cô Trần Thị Phượng cùng các thầy cô giáo trong khoa kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.