Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và lớn mạnh đòi hỏi doanh nghiệp đó phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Phải làm sao để chi phí bỏ ra ít nhất mà hiệu quả lại thu lại cao nhất; có như vậy doanh nghiệp mới đạt được lợi nhuận tối đa và thực hiện được mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, có điều kiện cải thiện đời sống cho người lao động.
Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị nguyên vật liệu dùng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm. Vì vậy, để giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm thì trước hết phải tổ chức hạch toán hợp lý nguyên vật liệu từ khâu cung ứng, dự trữ cho đến khâu sử dụng nguyên vật liệu .
Đối với mỗi doanh nghiệp tài sản cố định là yếu tố cơ bản của vốn kinh doanh, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đồng thời là điều kiện cần thiết để giảm bớt sức lao động và nâng cao năng suất lao động. Tài sản cố định gắn liền với doanh nghiệp trong mọi thời kỳ phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là trong điều kiện khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của tài sản cố định ngày càng quan trọng.
Vậy nên để có thể quản lí tốt và hiệu quả tài sản nguyên liệu có chất lượng phục vụ sản xuất là một vấn đề không kém phần quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều tài liệu lí thuyết được áp dụng trong mỗi đơn vị sản xuất để đáp ứng yêu cầu này. Nhưng vấn đề là mỗi đơn vị lại có một cách đánh giá và đầu tư cho hoạt động quản lí chất lượng hàng hoá nguyên vật liệu một cách khác nhau.
Nhằm mục đích củng cố các kiến thức lý luận và nâng cao năng lực thực hiện các công việc sau khi tốt nghiệp, rèn luyện kĩ năng,phương pháp làm việc của nhà quản trị, vận dụng các công cụ, phương pháp phân tích, đánh giá, nghiên cứu kinh doanh để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp cũng như phục vụ những yêu cầu của công việc trên thực tế.
Để góp phần nâng cao sự hiểu biết về hoạt động nhập khẩu cũng như bước đầu tìm hiểu và tìm ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vật tư nguyên vật liệu và tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, em đã chọn đề tài : “Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất”.
Kết cấu chính của chuyên đề gồm 3 phần:
- Phần I: Giới thiệu về Công ty Nam Dương, một số kết quả sản xuất kinh doanh đạt được và kế hoạch phấn đấu phát triển đến năm 2010.
- Phần II: Thực trạng hoạt động quản lý kho tàng và sự liên hệ với kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ Sản xuất của công ty Nam Dương.
- Phần III: Một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng.

Tuy nhiên trong quá trình viết báo cáo chuyên đề của em còn nhiều hạn chế về kiến thức thực tiễn, em mong rằng các thầy cô trong khoa QTKD nhận xét và chỉ ra những thiếu sót và hạn chế để bài báo cáo chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.