Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ thương mại Hưng Phá
LỜI MỞ ĐẦU

Trong mọi chế độ xã hội tất cả các hoạt động để tạo ra của cải vật chất đều cần có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động trong đó sức lao động có tính chất quyết định. Có thể nói, quá trình lao động mà công nhân dùng sức lực và trí tuệ của mình để làm việc, vậy họ phải được bù đắp vật chất để tái sản xuất sức lao động dựa trên lao động hao phí mà họ bỏ ra - phần bù đắp đó chính là tiền lương.
Trong giai đoạn hiện nay việc đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động là một động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi người đem hết khả năng nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất. Để tạo điều kiện cho nhân tố con người ngày càng được chú ý coi trọng về trí lực và thể lực. Trong đó, yếu tố quyết định sẽ thúc đẩy hay kìm hãm, thậm chí làm tha hoá con người, đó chính là chế độ tiền lương và chế độ thưởng phạt đối với người lao động.
Chính vì vậy, để khuyến khích việc tăng năng suất lao động và hiệu quả của công việc đối với người lao động. Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát đã rất chú trọng và thực hiện tốt công tác tổ chức hạch toán lao động và tiền lương.
Trong thời gian học tập tại trường và quá trình thực tập vừa qua tại Công ty, bản thân em có một số suy nghĩ và chọn viết về quản lý tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát.
Bài báo cáo này của em được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát. Tuy nhiên, vì trình độ cuả em còn hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có được sự góp ý và lời khuyên của thầy cô giáo, cô chú, anh chị và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn nữa.


Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ thươ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ thươ sẽ giúp ích cho bạn.