Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim
LỜI NÓI ĐẦU
Bước sang thế kỷ XXI, đất nước ta đang đứng trước những vận hội to lớn; hội nhập kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới mở ra nhiều cơ hội giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ; vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Song hội nhập kinh tế cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp xây dựng cơ bản: một ngành sản xuất vật chất tạo nên bộ mặt xã hội nói riêng. Để kinh doanh có hiệu quả tạo được thế cạnh tranh và đững vững trên thị trường xây dựng, giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp xây lắp là hạ giá thành sản phẩm, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công công trình. Chỉ có một câu trả lời duy nhất để thực hiện giải pháp này; đó là tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm có tính quyết định hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời qua nghiên cứu tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim là đơn vị thành viên mới được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang thành Công ty Cổ phần thuộc Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam - Bộ Xây Dựng. Trong điều kiện nghiên cứu hạn hẹp, chuyên đề đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim" nhằm đi sâu đánh giá thực trạng để đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp này.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia thành 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại Đại Kim.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim.

Do thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn hẹp, nên bài viết không thể không có những thiếu sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo Khoa Kế toán - Trường Đại học kinh tế Quốc dân để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
KẾT LUẬN
Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại Kim, với sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên Phòng Kế toán Tài chính nói riêng, toàn Công ty nói chung và Thầy cô giáo bản thân em đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán ở Công ty đặc biệt là công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp. Trong thời gian này, Công ty đã giúp em nắm bắt và thâm nhập thực tế, củng cố và hoàn thiện kiến thức lý luận đã tiếp thu được trong nhà trường. Thời gian thực tập có ý nghĩa quan trọng giúp cho sinh viên làm quen với thực tế, tránh được sự lúng túng bởi giữa lý luận và thực tiễn có sự khác nhau nhất định. Nhận thức được điều đó nên em đã cố gắng tìm hiểu, nhận xét, đánh giá chung và mạnh dạn đưa ra những mặt còn tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim. Trên cơ sở đánh giá và phân tích những ưu nhược điểm, từ đó đưa ra những ý kiến, giải pháp đề xuất, với hy vọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty sẽ ngày càng phát huy được hiệu quả góp phần vào sự thành công và phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại Đại Kim trong tương lai.
Tuy nhiên, do thời gian thực tập và trình độ hiểu biết về lý luận cũng như thực tế còn hạn chế trong bài viết còn có những thiếu sót, khiếm khuyết kính mong sự góp ý, chỉ đạo của Thầy cô giáo để em được tiến bộ hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Năng Phúc, cùng các anh chị em trong Phòng Tài chính kế toán của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xâ sẽ giúp ích cho bạn.