Đặc điểm về quy trình kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn
LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì nhu cầu về kiểm toán đã trở nên tất yếu. Từ khi xuất hiện, ngành kiểm toán của Việt Nam liên tục phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Cứ mỗi bước tiến lên chúng ta lại gặp những vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp, các tổ chức. Công tác quản lý tài chính hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp trong quá trình tổ chức khi đạt đến một quy mô hoạt động nhất định, phải thiết lập và duy trì các bộ phận để kiểm tra, xác nhận và tư vấn cho quá trình quản lý và điều hành các hoạt động kế toán- tài chính trong doanh nghiệp. Mà để các hoạt động kiểm tra và tư vấn có hiệu quả thì sự ra đời của kiểm toán là hết sức quan trọng và tất yếu. Kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính, từ đó đem lại sự thành công cho một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh.
Để giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn và tiếp cận gần hơn với nghề nghiệp của mình trong tương lai, Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức một đợt thực tập kéo dài gần bốn tháng tại các Công ty Kiểm toán khác nhau. Và trong thời gian vừa qua, em đã có dịp đến thực tế tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn và đã có được những hiểu biết sơ bộ về Công ty, mà cụ thể hơn là chi nhánh của Công ty tại Hà Nội. Báo cáo thực tập tổng hợp tuy chỉ là những hiểu biết ban đầu về Công ty nhưng sẽ là cơ sở để em tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành đề tài thực tập của mình trong giai đoạn tiếp theo.
Báo cáo tổng hợp của em bao gồm các phần sau:
I- Khái quát chung về Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn
II- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
III- Đặc điểm về quy trình kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phan Trung Kiên cùng các cô chú, anh chị trong Công ty đã hướng dẫn và cung cấp tài liệu giúp em hoàn thành bài viết này.


Xem Thêm: Đặc điểm về quy trình kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm về quy trình kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn sẽ giúp ích cho bạn.