Bàn Về Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi chuyển đổi nền kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Song bên cạnh đó còn nhiều khó khăn thử thách đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc. Như đã biết kinh tế thị trường vừa là cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội đồng thời cũng là thử thách đôí với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển được các doanh nghiệp cần xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra là cao nhất, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp có sức thu hút đối với người tiêu dùng và được thị trường chấp nhận.
Góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, mỗi doanh nghiệp sản xuất vật chất là một tế bào của nền kinh tế quốc dân có nhiệm vụ sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo nhu cầu của thị trường.
Trong điều kiện nền kinh tế mà ở đó mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị, doanh nghiệp không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của đơn vị trong ngành và trong nội bộ đơn vị mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác trong nền kinh tế quốc dân. Do vậy không chỉ muốn tồn tại và phát triển mà còn kinh doanh phải có lãi đòi hỏi xí nghiệp phải tìm ra những biện pháp giảm chi phí một cách hợp lý nhất, để từ đó phải hạch toán chính xác chi phí trong tất cả các khâu từ khâu thu mua cho đến khâu sử dụng, nhằm tiết kiệm được chi phí , hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Để thực hiện được điều đó, hạch toán kế toán là phương pháp hữu hiệu nhất trong công tác quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp.
Qua quá trình học tập và được sự giúp đỡ của thầy TS phạm thành long đã giúp em lựa chọn đề tài kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. đề tài gồm ba chương:
Chương I: những vấn đề kinh tế cơ bản trong các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: kế toán nguyên vật liệu theo chế độ hiện hành
Chương III: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp sản xuất
Em xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp em hoàn thành đề án nay.


Xem Thêm: Bàn Về Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn Về Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất sẽ giúp ích cho bạn.