Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay các doanh nghiệp đang cạnh tranh rất gay gắt,doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng đối vơí sự phát triển của doanh nghiệp.Doanh thu là nguồn vốn để trang trải cho quá trình tái sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp.Lợi nhuận ngày càng cao thì doanh nghiệp càng hoạt động có hiệu quả và khả năng đóng góp cho Nhà nước cũng lớn hơn.Để có được hiệu quả sản xuất kinh doanh là cả một quá trình xâu chuỗi của một hệ thống các yếu tố xuất phát từ chính doanh nghiệp và có sự tác động bên ngoài.Do đó để không ngừng nâng cao doanh thu và lợi nhuận,các doanh nghiệp phải áp dụngcác cộng cụ quản lý khác nhau.Một trong những công cụ đó là công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng.Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đem lại cho nhà quản lý các thông tin về tinh hình xuất bán hàng hoá và doanh thu từ hoạt động bán hàng như thế nào,để từ đó lựa chọn phương pháp kinh doanh phù hợp với từng mặt hàng nhất định góp phần vào sự củng cố vi trí của doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp,cùng với quá trình tìm hiểu tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á, em đã lựa chọn đề tài làm luận văn là: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á”.Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.TS. Lương Trọng Yêm đã giúp em hoàn thành với bố cục như sau:
Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
Chương II: Tình hình công tác kế toán bán hàng và xác định kết qảu bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á.
Chương III: một số nhận xét chung và mốt số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam áXem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết sẽ giúp ích cho bạn.