kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại
LỜI MỞ ĐẦU

Bước vào thế kỷ 21, trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, đất nước ta đã và đang từng bước củng cố và phát triển nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và nhà nước ta là đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chính là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo tài chính. Dựa vào chỉ tiêu thông tin trên báo cáo tài chính, các nhà quản lý sẽ đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình và đưa ra các quyết định phù hợp. Để có được những thông tin chính xác cho việc ra quyết định thì công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp cần phải hiệu quả, chính xác và kịp thời.
Như vậy chúng ta có thể thấy được vai trò hết sức quan trọng của hạch toán kế toán không chỉ là quan sát, ghi chép, phân loại, tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp mà còn trình bày kết quả của các hoạt động của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính từ đó cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định. Đối tượng sử dụng thông tin hạch toán kế toán không chỉ gói gọn trong nội bộ doanh nghiệp mà còn mở rộng cho những người bên ngoài doanh nghiệp.
Thực tế để cung cấp cho các doanh nghiệp đội ngũ làm công tác kế toàn có hiệu quả thì phải đảm bảo chất lượng của việc giáo dục nghiệp vụ cho những sinh viên thuộc chuyên ngành kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Sự kết hợp giáo dục kiến thức chuyên môn với quan sát thực tế là công việc cần thiết và đặc biệt quan trọng. Việc làm này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công tác kế toán trong thực tế mà còn giúp các sinh viên có cái nhìn sinh động và tổng quan hơn về công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.
Trên cơ sở những kiến thức lý thuyết được trang bi khi học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội- chuyên ngành kế toán và thực tập tổng hợp thời gian đầu tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại- Chí Linh- Hải Dương, tôi đã có được một số kiến thức cơ bản và tổng quan về nhà máy cũng như thấy được thực tế công tác hạch toán kế toán tại đơn vị thực tập. Những thực tế đó tôi xin được trình bày trong báo cáo thực tập tổng hợp này.
Báo cáo tổng hợp của tôi bao gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về nhà máy nhiệt điện Phả Lại.
Phần II: Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại.Xem Thêm: kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại sẽ giúp ích cho bạn.