Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đáp ứng sự đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới cải cách hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền. Trong điều kiện đó, hoạt động kiểm toán là hoạt động hết sức mới mẻ. Tuy nhiên, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình, kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính, từ đó đem lại sự thành công cho một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh. Đồng thời, kết quả kiểm toán đã góp phần đáng kể vào việc lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý các hoạt động kinh tế tài chính.
Trong nền kinh tế thị trường, số lượng dịch vụ kiểm toán ngày càng tăng lên kéo theo là số lượng người sử dụng các thông tin tài chính sau khi được kiểm toán ngày càng tăng đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
Việc đưa sinh viên đi thực tập ở các Công ty Kiểm toán là nhằm giúp các sinh viên có điều kiện tiếp cận gần hơn và có những định hướng rõ ràng cho nghề nghiệp của mình trong tương lai. Và qua thời gian đầu thực tập tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phan Trung Kiên và sự giúp đỡ của các anh chị, cô chú trong Công ty đã tạo điều kiện cho em có những hiểu biết sơ bộ về Công ty nói chung và chi nhánh của Công ty ở Hà Nội nói riêng và hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:
Chương I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn
Chương II. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn
Chương III. Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)Xem Thêm: Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình công nghệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C) sẽ giúp ích cho bạn.