Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà
LỜI NÓI ĐẦU
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời của sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán càng trở nên quan trọng và là công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của các doanh nghiệp.
Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là sinh lợi. Để thực hiện mục tiêu đó, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phải vận động, phát triển đổi mới phương thức quản lý, cách thức sản xuất phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản hiện nay, các công trình xây dựng được tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy các doanh nghiệp trong nước không những phải cạnh tranh với nhau mà còn phải đối mặt với các công ty xây dựng nước ngoài có tiềm lực tài chính to lớn và bề dày kinh nghiệm trong đấu thầu xây dựng quốc tế. Từ thực tế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng trong nước phải luôn phấn đấu để tìm ra mọi biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành được đặt ra như một yêu cầu bức thiết khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Bởi vì xây dựng cơ bản tạo ra và trang bị tài sản cố định cho các ngành khác, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà, nhận thấy vai trò quan trọng của việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp với đặc thù riêng của nó, do vậy em đã quan tâm đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà”.
Mặc dù trong thời gian thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán, các thầy cô bộ môn, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn ThS Đoàn Vân Khánh, cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Song trình độ còn hạn chế và thời gian thực tập tìm hiểu thực tế không nhiều nên chắc chắn bài viết không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô, các cô chú anh chị trong phòng Kế toán công ty để em có điều kiện nâng cao bổ sung kiến thức của mình, hoàn thành tốt đề tài và phục vụ tốt hơn trong công tác sau này.
Nội dung bài viết gồm ba chương:
Chương 1 : Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2 : Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà.
Chương 3 : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà.Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xâ sẽ giúp ích cho bạn.