Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số 9
LỜI NÓI ĐẦU

Để vững bước sau khi rời khỏi trường Đại học và vững bước trên con đường sự nghiệp, có tay nghề cao thì mỗi học sinh sau khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, và kết thúc nó là sau năm năm học hỏi.Để vận dụng kiến thức vào thực tế thì lý thuyết phải đi đôi với thực hành để thực hiện điều đó thì mỗi học sinh đều phải trải qua một kỳ thực tập để tìm hiểu môi trường, công việc, phù hợp trình độ chuyên môn và kiến thức đã được học tại trường.
Giai đoạn thực tập là giai đoạn đánh dấu kết quả học tập và so sánh giữa thực tế và lý thuyết, giữa hai môi trường làm việc và môi trường học tập. Vì thế khi đến cơ sở thực tập ta được tiếp xúc và học tập, với công việc sản xuất kinh doanh cũng như những vấn đề về tài chính doanh nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh để có được những kết luận đúng đắn đối với những gì đã được học và nghiên cứu. Vì vậy giai đoạn thực tập tổng hợp là rất cần thiết và bổ ích, nhất là một kế toán – Người có nhiệm vụ tổng hợp số liệu, mà số liệu liên quan đến các phòng ban. Có hiểu được mối quan hệ đó. Thì mới thấy được các quy trình luôn chuyển chứng từ, và chứng từ phát sinh có hợp lệ không để ghi sổ.
Xuất phát từ những lý do trên và có điều kiện tiếp xúc thực tế. Được sự đồng ý của ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần đâu tư xây dựng và phát triển thương mại số 9. Em may mắn được giới thiệu đến thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại số 9 – tại Hà Nội là một công ty có lịch sử phát triển và các giai đoạn phát triển lâu dài. Với nhiều khó khăn thăng trầm nhưng với sự đồng lòng đoàn kết của cán bộ công nhân viên Công ty đã tưng bước vượt qua nhiều khó khăn. Với các chính sách áp dụng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, hiện nay Công ty đã có uy tín trên thị trường, với đội ngũ công nhân viên lành nghề. Công ty dã có mặt tại hoạt động trong và ngoài nước.
Báo cáo tổng hợp là việc tìm hiểu tình hình chung về công tác quản lý, tổ chức bộ máy kinh doanh và công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số 9.
Trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ tận tình của các bác và các cô chú trong Công ty. Nhưng là một sinh viên mới bắt đầu tiếp xúc với môi trường công việc, nên còn nhiều điều chưa biết và thiếu sót. Em mong được sự đóng góp ý kiến của Cô giáo hướng dẫn thực tập “Thạc Sĩ Bùi Minh Hải” và các cô chú trong công ty hướng dẫn chỉ bảo.
Báo cáo tổng hợp gồm ba phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số 9.
Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số 9.
Phần III: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số 9.Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại số sẽ giúp ích cho bạn.