giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Nội dung
Phần I : Đặc điểm kinh doanh ở các siêu thị Hà Nội 2
I. Đặc trưng cơ bản của hệ thống siêu thị tại Hà Nội 2
II. Đặc điểm khách hàng 7
Phần II: Thực trạng hoạt động của các siêu thị trong thời gian qua 8
I. Nghiên cứu thị trường 8
II. Lựa chọn vị thế, địa điểm 9
III. Các quyết định Marketing 10
1. Sản phẩm 10
2. Giá cả 12
3. Đội ngũ nhân viên của siêu thị 14
4. Một số yếu tố khác 15
IV. Đánh giá 17
Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các siêu thị tại Hà Nội 17
I. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 17
II. Một số giải pháp 18
1. Chiến lược sản phẩm 18
2. Các dịch vụ hỗ trợ 21
3. Các biện pháp khác 23
III Giải pháp từ phía nhà nước 25
Phần kết 26Xem Thêm: giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.