THẢO LUẬN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN THẾ GIỚI – BIG4


MỤC LỤC

A. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN
I. Kiểm toán thế giới ra đời
II. Sự hình thành của nhóm 8 công ty kiểm toán lớn mạnh nhất
III. Quá trình sáp nhập của 8 đại gia kiểm toán

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BIG5
I. KPMG
II. ERNST & Young
III. Price Water Coopers (PWC)
IV. Deloitte
V. Arthur Anderson

C. ENRON SCANDAL – ARTHUR ANDERSON BIẾN MẤT
I. Vài nét về Enron
II. Dấu hiệu và diễn biến của vụ bê bối
III. Hậu quả
IV. Nguyên nhân

D. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BIG4 HIỆN NAY- KIỂM TOÁN VN
I. Big 4 hiện nay
II. Kiểm toán Việt Nam


Xem Thêm: Thảo luận lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán thế giới – big4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thảo luận lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán thế giới – big4 sẽ giúp ích cho bạn.